»Moder je tisti, ki se od vsakega človeka nekaj nauči.«
(Spoznanje iz Talmuda)

REFERENCE

Že bežen pogled na spodaj prikazana znanja in strokovne dejavnosti poslovodstva naše družbe, je zadosten razlog za zaupanje v kakovost storitev, ki jih ponujamo in opravljamo in jih navajamo v oddelku Storitve.

Strokovnost direktorja izkazujemo z naslednjim:

1. STROKOVNA ZNANJA IN NAZIVI

Visoko kakovost naših storitev omogočajo naslednji nazivi in specialistična znanja, ki si jih je pridobil strokovni vodja – direktor družbe:
1992Certified Public Accountant - USA
1993Certified Internal Auditor - USA
1993Pooblaščeni revizor - Ministrstvo za finance R Slovenije
1996Preizkušeni notranji revizor - Slovenski inštitut za revizijo
1996Preizkušeni davčnik - Slovenski inštitut za revizijo
2004Državni notranji revizor – Ministrsto za finance R Slovenije
2007Certifikat iz “Public Performance Measurement” (Merjenje delovanja v javnem sektorju), Rutgers University, Newark, USA

2. POVZETEK ZAPOSLITVE IN STROKOVNE DEJAVNOSTI

Zaposlitve
1969 - 1971Zavod SR Slovenije za statistiko - strokovni sodelavec za statistiko industrije
1971 - 1974Mladinska knjiga - vodja plansko analitske službe (v Skupnih službah) in vodja računovodstva (v TOZD Koprodukcija)
1974 - 1976Stanovanjsko-komunalna banka - vodja sektorja za poslovanje s pravnimi osebami
1976 - 1983Služba družbenega knjigovodstva, Centrala – vodja sektorja za revizijo
1983 - 1987Slovenijales Trgovina - vodja računovodstva za podjetja in predstavništva v tujini
1987 - 1992SK Products Corp., Clifton, USA (odvisno podjetje Slovenijales Trgovine)- Controller/Treasurer/Secretary
1992 - 2002ITEO - ABECEDA d.o.o.- podjetje za revizijo in sorodne storitve - direktor
2002 CPA Perner d.o.o. - podjetje za revizijo in svetovalne storitve - direktor

3. DOSEDANJE POSLOVNE POVEZAVE – OPRAVLJENE STORITVE

I. Proračunski uporabniki

V preteklosti smo sodelovali pri večjem številu revizij javnega sektorja -  kjer je bil nosilec naloge in podpisnik poročil direktor naše družbe; pri naj tem omenimo samo nekatere:

 • Republiški zavod za zaposlovanje,
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
 • Stanovanjski sklad ljubljanskih občin,
 • Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva,
 • Holding mesta Ljubljane,
 • Rektorat Univerze v Ljubljani,
 • Univerza v Mariboru,
 • Mestna občina Maribor
 • Občina Mengeš,
 • Občina Ormož,
 • Občina Radlje ob Dravi,
 • Občina Ribnica,
 • Občina Loški Potok,
 • Občina Sodražica,
 • Občina Ivančna Gorica,
 • Občina Trebnje

Dodatno k navedenim proračunskim uporabnikom, redno opravljamo notranjo revidiranje pri več posrednih proračunskih uporabnikih – javnih zavodih, s področja izobraževanja.

Naša družba je pri Uradu RS za nadzor proračuna uvrščena na seznam revizijskih družb, usposobljenih za izvajanje notranjega revidiranja, o čemer se lahko prepričate v registru izvajalcev notranjega revidiranja.

II. Mala in srednja podjetja

Poslovno svetovanje malim in srednjim podjetjem, ki si ga lahko ogledate v oddelku Storitve, predstavlja NADGRADNJO našega poslovnega predmeta in ponudbe.

Zanjo smo se odločili iz razloga, ker smo potrebo po tovrstnih storitvah zaznavali pri opravljanju revidiranja gospodarskih družb - preko nekaj sto pripravljenih revizijskih poročil ter poročil o revidiranju sorodnih storitev v zadnjih dvajsetih letih - in smo podjetjem tudi sprotno svetovali.

III. Ostalo

Udeleženi smo bili tudi v večih svetovalnih projektih, v okviru naših povezav znotraj sistema ITEO d.d. Ljubljana (Inštituta za trženje, ekonomiko in organizacijo).

Direktor podjetja je tudi sooblikoval metodiko ocenjevanja za podelitev nagrade „Najboljše letno poročilo“, ki jo vsakoletno podeljuje časnik Finance.

Vabimo vas, da si ogledate tudi spletno stran nepremičninske firme www.gazelanepremicnine.si, ki je sestavni del našega poslovnega sistema in bo za vas strokovno, hitro in učinkovito opravila storitve pri sklepanju nepremičninskih poslov.