Povzetek zaposlitve in strokovne dejavnosti

Zaposlitve

1969 - 1971Zavod SR Slovenije za statistiko - strokovni sodelavec za statistiko industrije
1971 - 1974Mladinska knjiga - vodja plansko analitske službe (v Skupnih službah) in vodja računovodstva (v TOZD Koprodukcija)
1974 - 1976Stanovanjsko-komunalna banka - vodja sektorja za poslovanje s pravnimi osebami
1976 - 1983Služba družbenega knjigovodstva, Centrala – vodja sektorja za revizijo
1983 - 1987Slovenijales Trgovina - vodja računovodstva za podjetja in predstavništva v tujini
1987 - 1992SK Products Corp., Clifton, USA (odvisno podjetje Slovenijales Trgovine)- Controller/Treasurer/Secretary
1992 - 2002ITEO - ABECEDA d.o.o.- podjetje za revizijo in sorodne storitve - direktor
2002 CPA Perner d.o.o. - podjetje za revizijo in svetovalne storitve - direktor

Vabimo vas, da si ogledate tudi spletno stran nepremičninske firme gazelanepremicnine.si, ki je sestavni del našega poslovnega sistema in bo za vas strokovno, hitro in učinkovito opravila storitve pri sklepanju nepremičninskih poslov.