NAŠO PREPOZNAVNOST OBLIKUJE IN ODLIKUJE

Vizija (Vision)

Postati (biti) vodilna organizacija za svetovanje, izobraževanje in publicistiko na področju notranjega nadzora za pravne osebe javnega prava, nepridobitne organizacije zasebnega prava in srednje ter manjše gospodarske družbe oziroma podjetja (SMP).

Poslanstvo (Mission Statement)

Naše poslanstvo je oblikovanje novih informacij in spoznanj in s tem dodajanje vrednosti (v) poslovnem(u) okolju, predstavljenem v viziji.

Vrednote (Shared Values)

  • zaupanje: naše delovanje omogoča uporabnikom, da (s)prejemajo le takšne storitve, ki so splošno priznane, jasne in nedvoumne,
  • spoštovanje: spoštujemo navade in želje naših partnerjev na osnovi njihovega odzivanja,
  • neoporečnost: naše delovanje temelji na najvišjih poklicnih in etičnih načelih ter standardih,
  • profesionalizem: smo zavzeti, inovativni in proaktivni in neprestano stremimo k odličnosti.

VABIMO VAS

... k ogledu široke palete naših storitev, ki jih ponujamo na osnovi dolgoletnih delovnih izkušenj in vrhunskega poznavanja konkretnih razmer in problemov proračunskih uporabnikov in malih ter srednjih podjetij.