Dosedanje poslovne povezave - opravljene storitve

I. Proračunski uporabniki

V preteklosti smo sodelovali pri večjem številu revizij javnega sektorja -  kjer je bil nosilec naloge in podpisnik poročil direktor naše družbe; pri naj tem omenimo samo nekatere:

 • Republiški zavod za zaposlovanje,
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
 • Stanovanjski sklad ljubljanskih občin,
 • Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva,
 • Holding mesta Ljubljane,
 • Rektorat Univerze v Ljubljani,
 • Univerza v Mariboru,
 • Mestna občina Maribor
 • Občina Mengeš,
 • Občina Ormož,
 • Občina Radlje ob Dravi,
 • Občina Ribnica,
 • Občina Loški Potok,
 • Občina Sodražica,
 • Občina Ivančna Gorica,
 • Občina Trebnje

Dodatno k navedenim proračunskim uporabnikom, redno opravljamo notranjo revidiranje pri več posrednih proračunskih uporabnikih – javnih zavodih, s področja izobraževanja.

Naša družba je pri Uradu RS za nadzor proračuna uvrščena na seznam revizijskih družb, usposobljenih za izvajanje notranjega revidiranja, o čemer se lahko prepričate v registru izvajalcev notranjega revidiranja.

II. Mala in srednja podjetja

Poslovno svetovanje malim in srednjim podjetjem, ki si ga lahko ogledate v oddelku Storitve, predstavlja NADGRADNJO našega poslovnega predmeta in ponudbe.

Zanjo smo se odločili iz razloga, ker smo potrebo po tovrstnih storitvah zaznavali pri opravljanju revidiranja gospodarskih družb - preko nekaj sto pripravljenih revizijskih poročil ter poročil o revidiranju sorodnih storitev v zadnjih dvajsetih letih - in smo podjetjem tudi sprotno svetovali.

III. Ostalo

Udeleženi smo bili tudi v večih svetovalnih projektih, v okviru naših povezav znotraj sistema ITEO d.d. Ljubljana (Inštituta za trženje, ekonomiko in organizacijo).

Direktor podjetja je tudi sooblikoval metodiko ocenjevanja za podelitev nagrade „Najboljše letno poročilo“, ki jo vsakoletno podeljuje časnik Finance.

Vabimo vas, da si ogledate tudi spletno stran nepremičninske firme www.gazelanepremicnine.si, ki je sestavni del našega poslovnega sistema in bo za vas strokovno, hitro in učinkovito opravila storitve pri sklepanju nepremičninskih poslov.